Piata asigurarilor din Romania-organizare ,cadru legislativ

Autor

1. Caracterul pietei asigurarilor
2. Organizarea activitatii serviciilor de asigurari
3. Supravegherea activitatii de asigurare-reasigurare
4. Cadrul legislativ international in asigurari
5. Piata internationala a asigurarilor

1.Operatiunile de asigurare realizate pe baze contractuale se desfasoara intr-un cadru numit piata asigurarilor care este asadar locul unde se intalnesc cererea si oferta de asigurari.
Piata are urmatoarele caracteristici:

a. dimensiunea pietei;

b. cadrul organizational;

c. structura si modul de realizare a concurentei.

a1. Dimensiunea pietei este determinata de marimea cererii de asigurare.Aceasta cerere de asigurare este influentata de puterea economica a persoanelor fizice si juridice asigurabile si de convingerea acestora fata de utilitatea asigurarii prin organizatii specializate.
Dimensiunea pietei se exprima prin urmatorii indicatori:
– numarul contractelor incheiate intr-o anumita perioada;
– valuarea anuala a primelor de asigurare;
– cuantumul sumelor asigurate intr-o anumita perioada;
– valoarea totala a angajamentelor asumate de asigurator la un moment dat.

b1. In legatura cu cadrul organizational al pietei:
Ofertanti – societati comerciale de asigurare-reasigurare sau banc-asigurare
– organizatiile de asigurare de tip mutual
– asociatiile de asigurare.
Societatile de asigurare, potrivit legislatiilor din fiecare tara, pot avea capital de stat, privat sau mixt si pot functiona ca societati pe actiuni sau SRL functionand pe criteriul obtinerii unui anumit profit.
Organizatiile de asigurare de tip mutual functioneaza pe principiul mutualitatii conform statutelor efectuand operatii de intrajutorare pentru membrii lor si neavand ca scop obtinerea de profit. Ca asigurati, membrii organizatiilor mutuale contribuie la constituirea fondului comun de asigurare cu o contributie stabilita, din aceste fonduri fiind acordate indemnizatiile.
Asociatiile de asigurare sau tontine sunt constituite de un grup de persoane fizice pentru o perioada de timp determinata de 10-20 ani, membrii acestei organizatii aducand o cotizatie anuala la fondul comun, cotizatie care este variabila in functie de varsta. Aceste organizatii sunt constituite dupa caz pentru supravietuire sau pentru deces iar la sfarsitul perioadei suma rezultata din cotizatiile capitalizate se imparte intre supravietuitori sau urmasi.

c1. Structura si modul de realizare a concurentei
Piata asigurarilor este impartita in subpiete in functie de tipul de asigurare practicat iar concurenta perfecta se manifesta numai intre societatile de asigurare cu portofoliul de asigurare omogen sub aspect structural, ca atare piata fiind segmentata in ceea ce priveste oferta.
2. Organizarea activitatii serviciilor de asigurari
Potrivit legislatiei in vigoare, pe teritoriul Romaniei functioneaza societati de asigurari, de asigurare-reasigurare si societati de reasigurare si de asemenea intermediari de asigurari cu capital de stat sau privat care functioneaza ca SA sau SRL .
Legea 47/91 privind organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor si Legea 136/95 privind societatilor de asigurare-reasigurare.
Prin hotararea de guvern 1279/90 a fost desfiintat incepand cu 1 ian 1991 fostul ADAS, activul si pasivul acestuia fiind preluate pe baza balantului contabil de catre trei soc. pe actiuni: ASIROM, ASTRA si TAROM (care este o societate de constatare si lichidare a daunelor pentru raspunderea civila externa, cartea verde).

Continutul prevederilor:
– Participarea capitalului strain in aceste societati este posibila prin asocierea cu persoane fizice sau juridice romane sau prin intermediul unor reprezentante legale.
– Societatile de asigurare-reasigurare cu capital privat se constituie din initiativa unor persoane fizice sau juridice pe baza unei documentatii ce urmeaza a fi avizata de catre organismul de supraveghere a acestor tipuri de activitati.
– Memoriul de fundamentare a obiectului de activitate si al suportului financiar al acesteia.
– Contractul de societate
– Statutul societatii si declaratia cu privire la capitalul social subscris si varsat.
Aceasta documentatie avizata de organismul la care ne-am referit va fi supusa hotararii judecatoresti in vederea abilitarii.
Tipuri de asigurari directe
1. Asigurarile de viata;
2. Asigurarile de persoane, altele decat cele de viata;
3. Asigurarile de autovehicule;
4. Asigurarile maritime si de transport;
5. Asigurarile de aviatie;
6. Asigurarile de incendiu si alte pagube la bunuri;
7. Asigurarile de raspundere civila;
8. Asigurarile de credite si garantii;
9. Asigurarile de pierderi financiare din riscuri asigurate;
10. Asigurari agricole.
Limite minime privind capitalul social la constituire
La societatile de asigurari limita minima este de 25 mil. lei pentru fiecare ramura de asigurare instituita si de 1,5 mil lei pentru societatile de intermediere. Societatile de asigurare isi pot asuma anual angajamentul fata de asigurati pana la limita unui volum de prime,care diminuat cu primele cedate in reasigurare, sa nu depaseasca un plafon echivalent cu pina la de 5 ori suma capitalului social varsat si a rezervelor de capital.’
Constituirea unor rezerve de prime si de daune
Rezervele de prime se stabilesc prin activarea unor cote procentuale asupra primelor aferente riscurilor neexpirate in anul pentru care au fost incasate iar rezervele de daune se stabilesc pe baza unor calcule statistice din care se estimeaza platile pentru despagubiri in viitor, dar volumul acestora nu poate fi mai mic de 40% din diferenta dintre primele incasate si daunele platite la portofoliul de asigurari-reasigurari cu valabilitate in anul respectiv.
Aceste societati de asigurare-reasigurare pot sa-si fructifice fondurile proprii si pe cele atrase temporar prin activitati desfasurate sub urmatoarele forme:
-veniturile din dobanzi pentru disponibilitati pastrate in banci sau case de economii;
-pot investi o parte din capital din rezervele de capital sau rezervele tehnice in titluri de valoare, bunuri mobiliare sau imobiliare;
-acordarea de credite institutiilor bancare cu respectarea unui coeficient de lichiditate stabilit prin statut.
Organizarea si functionarea acestor societati se realizeaza in regimul societatilor comerciale.
3. Supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare
Potrivit hotararii de guvern 574/91 a luat fiinta OSAAR care functioneaza pe langa Ministerul de Finante. Atributiile acestui organism:

a. Analiza si avizarea documentatiei privind constituirea de societati de asigurari, reasigurari, de intermediere precum si a reprezentantelor firmelor straine cu activitati in acest domeniu.

b. Autorizarea obiectului de activitate, a portofoliului de asigurari prin conditionarea de existenta capitalului social minim necesar pe forme de asigurari, de asemenea conditionarea de subscrierea capitalului si varsarea lui in termen legal si autorizarea includerii in portofoliu a asigurarii prin efectul legii.

c. Avizarea si stabilirea tarifelor depline si emiterea normelor tehnice de aplicare a acestora in cazul asigurarilor prin efectul legii.

d. Elaborarea unor proiecte de acte normative privind asigurarea prin efectul legii.

e. Examinarea periodica a situatiei financiare si analiza bilanturilor contabile anuale ale firmelor de asigurare, inclusiv a reprezentantelor firmelor straine.

f. Avizarea modificarii in statutul societatilor in priviinta majorarii sau micsorarii capitalului social, in priviinta restructurarii portofoliului de asigurare, ca si in priviinta dizolvarii, fuziunii sau a altor forme de incetare a activitatii .

g. Fixarea gradului de solvabilitate a firmelor de asigurari. Implicarea in caz de faliment in administrarea masei falimentare pentru constituirea fondului de protectie a asiguratilor destinat platii eventualelor indemnizatii.

h. Publicarea anuala a raportului privind situatia financiara a societatilor ce activeaza in acest domeniu.

comment closed

advertise

Subscription

You can subscribe by e-mail to receive news updates and breaking stories.

CATEGORII

Reclama Etarget

trafic

Nana Stil un site cu stil

Google+